• Villkor och personuppgiftspolicy

 • Empaticum AB med organisationsnummer 556969-2816 har största respekt för din integritet och följer självfallet EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Genom att boka tid till Empaticum använder du onlinetjänsten EasyPractice och samtycker då till användarvillkoren hos tjänsten samt att tjänsten och Empaticum AB behandlar dina personuppgifter enligt nedan.

  Tjänsten registrerar ditt för- och efternamn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer. All information som skickas i samband med din bokning är SSL-krypterad. Om du inte godkänner att dina personuppgifter registreras på detta sätt behöver du istället kontakta Empaticum AB på annat sätt.

  Genom att mejla Empaticum AB godkänner du vidare kommunikation inkluderat de personuppgifter du har lämnat eller avser att lämna. Samma godkännande gäller vid kommunikation per SMS.

  Vid vård och behandling hos Empaticum AB registreras personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Vid fakturering från Empaticum AB per e-post eller genom tjänsten EasyPractice godkänner du att uppgifterna skickas till din e-postadress. Fakturor innehåller personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress. Fakturorna innehåller även specifikation och datum samt tid för besök som fakturan avser.

  Journalföring sker innefattande information om ditt hälsotillstånd och andra uppgifter av relevans för den vård och behandling som ges i enlighet med relevanta lagar, som till exempel hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 2017:30) och patientdatalagen (SOSFS 2008:35). Empaticum AB är inte en del av sammanhållen journalföring, har inte tillgängliggjort journalen via 1177 Vårdguidens e-tjänster, delar inte journal med andra vårdgivare och andra vårdgivare kan inte heller se att du besökt mottagningen.

  Du har rätt att få ett utdrag om vilka uppgifter Empaticum AB har om dig. Du har också rätt att få dessa raderade eller rättade i den mån som är möjligt i hänseende till andra lagar.